PK A B C D E F
del
1
Title 1
2006/01/14
92
Description 1
2006/01/14
x
del
2
Title 2
2005/09/25
43
Description 2
2005/09/25
o
del
3
Title 3
2003/03/03
13
Description 3
2003/03/03
x
del
4
Title 4
2006/08/12
57
Description 4
2006/08/12
o
del
5
Title 5
2005/01/06
76
Description 5
2005/01/06
o
del
6
Title 6
2006/04/23
54
Description 6
2006/04/23
x